support
We suggest switching to the language English
29 maj 2024

Samarbejde med Center for støtte til håndværk, dobbelt – og erhvervsuddannelse i Leszno

Som en førende producent af cykelreparationsstationer og andre innovative løsninger relateret til bymobilitet ønsker vi at spille en nøglerolle både i produktionen og i at uddanne og støtte unge mennesker i deres fremtidige karrierevalg. Den 23. april 2024 etablerede vores virksomhed et samarbejde med Center for støtte til håndværk, dobbelt- og erhvervsuddannelse i Leszno – dette samarbejde har til formål at åbne nye muligheder for studerende. Vi håber også at inspirere unge sind til at tænke kreativt og innovativt – derfor planlægger vi regelmæssige workshops for elever fra forskellige skoler i Leszno og omegn.

Den 26. april 2024 havde vi mulighed for at være vært for elever i klassen ANNONCETEKNIKER fra Elektronik- og Kommunikationsskolekomplekset i Leszno. Under besøget fik eleverne mulighed for at se, hvordan IBOMBO fungerer “indefra”. De unge lærte om virksomhedens historie, dens mission og nøgleværdier, der styrer virksomhedens aktiviteter i det daglige.

Et centralt aspekt af workshoppen var indsigt i IBOMBOs marketing- og reklameaktiviteter. Eleverne havde mulighed for at lære om strategier til at fremme produkter på det internationale marked. De blev præsenteret for en moderne måde at servicere kunderne på, og designafdelingen præsenterede, hvordan de første koncepter for nye produkter skabes, og hvilke teknologier der bruges til at modellere og teste dem.

Et af de mest interessante punkter ved besøget var praktiske indpakningsworkshops. Deltagerne havde mulighed for at lære, hvordan man korrekt anvender personlig folie på forskellige elementer i vores produkter. På denne måde kunne eleverne blive involveret og føle ansvar for de opgaver, de udførte.

Besøget på IBOMBO gav de unge mulighed for direkte at konfrontere realiteterne i arbejdet i den tekniske industri og reklamebranchen, hvilket åbnede nye faglige perspektiver for dem. Eleverne fik mulighed for at se, hvordan hverdagen er i forskellige afdelinger af virksomheden, fra design og produktion til marketing og kundeservice. Møder med medarbejdere gav mulighed for en dybere forståelse af, hvilke færdigheder der er nødvendige i bestemte roller, og hvordan forskellige opgaver kan udføres i én virksomhed.

Vi håber, at vores gæster så, hvor vigtig passion og engagement er i forbindelse med en professionel karriere. Vores virksomhed fokuserer på innovation og løbende udvikling, og kan være en inspiration til at forbedre dine færdigheder og kompetencer. Studerende fik indsigt i, at de ved at gennemføre bæredygtige udviklingsprojekter har en reel indflydelse på samfundet og miljøet.

Hvert besøg giver os nye perspektiver og giver os mulighed for bedre at tilpasse vores innovationer til fremtidige generationers forventninger. Vi værdsætter vores unge gæsters meninger og synspunkter, som giver os uvurderlig inspiration. Vi tror på, at udvekslingen af ​​observationer og erfaringer mellem vores team og studerende bidrager til gensidig udvikling og hjælper os til bedre at forstå samfundets skiftende behov. Vi ser frem til yderligere møder for fortsat at udvikle vores faglige og personlige interesser.

IBOMBO INSTAGRAM IBOMBO INSTAGRAM